statcounter

       

Mawrth 2006

TÂL AM BARCIO YNG NGHORWEN?

Wrth inni fynd i’r wasg, clywsom si fod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu codi tâl am barcio ym maes parcio Lôn Werdd. Mae’r gymuned wedi gwrthwynebu talu am barcio o’r fath erioed. Ychydig o ddewis amgen sydd i barcio ar y stryd ac ychydig yn unig o drafnidiaeth gyhoeddus sydd o’r pentrefi allanol. Byddai rhaid i’r rhai sy’n ymweld â’r ganolfan iechyd dalu am y fraint. Ar adeg pan fo Corwen yn ceisio denu ymwelwyr i aros yn yr ardal, nid ydym am rwystro pobl rhag parcio yn y dref.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.