statcounter

       

Mawrth 2006

ER COF

Mae’n drist gennym adrodd am farwolaeth Thomas Henry “Harry” Francis, Y Giat, Llidiart y Parc a fu farw yn ei gartref ar 15 Chwefror yn 82 mlwydd oed. Claddwyd ym mynwent Corwen ar 22 Chwefror.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.