statcounter

       

Mawrth 2006

APÊL EISTEDDFOD LLANGOLLEN

Er bod yr Eisteddfod yn dal bedwar mis i ffwrdd, bydd Carrog yn croesawu’r grwpiau o Lydaw ac o Ynys Manaw eleni ac felly bydd angen llety i hyd at 45 o ddawnswyr a cherddorion sy’n aros yn y pentref. Os gallwch chi helpu gofynnir ichi gysylltu â Paul neu Christine ar 430397. Bydd yr Eisteddfod yn talu £10 yr un am un noson a bydd angen llety am dair neu bedair noson.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.