statcounter

       

Mawrth 2006

* YSGOL CARROG

Cymerodd ddeg o ddisgyblion ran ym mherfformiad ‘Rats’, sioe gerdd gan Claire Williams, ym Mhafiliwn Llangollen.

Mae’r ysgol yn casglu talebion Tesco a Sainsbury ac yn ddiolchgar am roddion ohonynt.

Disgyblion Ysgol Carrog yn plannu coeden ar Ben y Pigyn


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.