statcounter

       

Mawrth 2006

DYDDIADUR AC ATI

SIOP/SWYDDFA’R post ar agor yn y Neuadd pob dydd Mawrth a dydd Iau 9.00am i 12 ganol dydd (gellir rhoi archeb drwy ffonio Tina ar 01490 430221)

PTFA - Arwerthiant pen byrddau dydd Mawrth, 7 mis Mawrth am 3.15pm yn yr ysgol. Parti

BODY SHOP dydd Llun 13 mis Mawrth am 7.00pm yn y Neuadd.

STONDIN DEISENNAU l - dydd Sadwrn 25 Mawrth am 10.00am Sgwar Corwen.

CARNIFAL CARROG Dydd Sadwrn 27 Mai.

EFEILLIO - Cyfarfod dydd Mawrth 28 Mawrth am 7.00pm yn y Neuadd. Croeso i bawb.

SAETHU COLOMENNOD CLAI- rhagrybudd - dydd Sadwrn 1 Gorffennaf yn Fferm Llan. Croeso i bawb.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.