statcounter

       

Ebrill 2006

Golygyddol

Bydd £5 o wobr i unrhyw un all ddod o hyd i’r gast Ffwl Ebrill yn y rhifyn hwn. Bydd rhaid ichi graffu’n arw- mae’n un cyfrwys iawn!

Yn y rhifyn hwn ceir newyddion diweddaraf am y cyfyngiad pwysau ar y bont sy’n anochel erbyn hyn ond gobeithio bydd y cyngor yn gwneud rhywbeth i rybuddio gyrwyr cerbydau hir am y mynediad anodd.

Rydym wedi cychwyn gwario ein harian grant i brynu camera gan obeithio bydd y trigolion yn ei ddefnyddio ac yn anfon storiau a lluniau i’r Bont.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.