statcounter

       

Ebrill 2006

Llwyddiant yn yr URDD

Bu disgyblion Ysgol Carrog yn llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd yn Llangollen y mis hwn.

Celf a Chrefft - Poppy Edwards, Hollie Edwards, Sioned Roberts, Bethany Smith.

Llwyfan - Adrodd o dan 8 oed Abbie Jones

Adrodd o dan 10 oed - Oliver Knight

Adrodd o dan 12 oed - Eleanor Sansom

Unawd Piano - Alice Gonzalez

Daeth y Band a’r Grwp Recorder yn gyntaf yn yr Eisteddfod Gylch ac yn Eisteddfod y Sir. Byddant yn cynrychioli Sir Ddinbych yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Rhuthun.

Daeth Poppy Edwards yn ail yn Eisteddfod y Sir am ei phaentiad.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.