statcounter

       

Ebrill 2006

RHYS WEBB, O.B.E. yn agor pencadlys newydd y Sir

I anrhydeddu ei wasanaeth hir i Lywodraeth Leol am dros 50 o flynyddoedd fe dderbyniodd ein Rhys Webb wahoddiad i agor yn swyddogol Neuadd y Sir newydd yn Rhuthun ar ddydd Gwener 31 Mawrth.

Bu Rhys yn gwasanaethu fel Cynghorydd a Chadeirydd Cyngor Clwyd a Chyngor Sir Ddinbych. Gwnaed yn gadeirydd Bwrdd Menter Ariannol Breifat Cyngor Sir Ddinbych o gychwyn y cynllun hyd iddo gwblhau, gan arwain tîm a ddaeth â Neuadd y Sir i fodolaeth.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.