statcounter

       

Ebrill 2006

CYMDEITHAS CARROG

Casglwyd £140 eleni with fynd o amgylch y pentref yn canu carolau,ac mae’r arian eisioes wedi mynd tuag at ymddiriedolaeth “Anthony Nolan” sydd wedi bod yn hanfodol o bwysig tuag at wellhad Anna Culshaw. Carem ddiolch i’r cantorion a’r cerddorion a diolch arbennig i bawb a gyfrannodd.

Yn mis lonawr aeth rhai ohonom i weld pantomeim “Dick Whittington Rock’n Roll” yn Theatr Clwyd yr Wyddgrug. Cafwyd noson ardderchog a canmoliaeth arbennig i’r actorion i gyd. Diolch hefyd i Edwin Jones am drefhu’r noson ac edrychwn ymlaen at fynd y tro nesaf!

Diwedd mis Chwefror cawsom ein noson flynyddol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ,mae hon yn noson boblogaidd erbyn hyn a pawb wedi mwynhau y bwyd blasus a baratowyd gan Eirian ac Edwin Jones Ty Mawr a merched y gymdeithas. I’n diddanu eleni death “Hogie’r Berferddwlad” atom a cafwyd adloniant bendigedig ganddynt, dilolch hefyd am gyfraniad Sion Dolben Hughes ac Alun Williams. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at llwyddiant y noson.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.