statcounter

       

Ebrill 2006

Er Cof

Adroddwn gyda thristwch mawr am farwolaeth Joan ‘The Grouse’ Jones yng nghartref y teulu ger yr Amwythig. Roedd Joan yn adnabyddus yn dafarnwr Tafarn y Grouse. Bu’n rhedeg y dafarn, gyda’i gwr o 1970 hyd 1980. Mae’n gadael mab, Alan, a theulu ac anfonwn iddynt ein cydymdeimlad dwys.

Bu’r angladd yn Amlosgfa’r Amwythig ddydd Llun 10 Ebrill am 1.20pm.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.