statcounter

       

Ebrill 2006

Difrod a lladrad yn yr Eglwys

Bu fandaliaid yn difrodi’r Eglwys rhwng canol nos ar Sadwrn 25 Mawrth ac yn gynnar fore Sul. Difrodwyd y goleuadau diogelwch ac aed a’r mat o’r porth. Mae’n anodd deall pam fyddai unrhyw un eisiau hen fat coco. Amcanir mai tua 3 i 5 y bore y digwyddodd hyn. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth a pheidiwch anghofio rhif Crimestoppers 0800 555 111.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.