statcounter

       

Ebrill 2006

Newyddion Diweddaraf am Y Bont

Byddwch wedi sylwi fod y gorchmynion traffig swyddogol wedi’u cyhoeddi’n hysbysu bod y cyfyngder pwysau wedi codi i 18 tunnell fetrig i gydymffurfio â deddfwriaeth Ewrop ar hyn o bryd. Cytunodd Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych i archwilio’r posibilrwydd o wella’r arwyddion ar gyrion y pentref gan rybuddio traffig o’r mynediad cul i’r bont a’i lled ar gyfer cerbydau hir.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.