statcounter

       

Ebrill 2006

Cymhorthdal Y BONT

Erbyn hyn rydym wedi gwario rhan gyntaf y grant drwy brynu camera Canon SLR a byddwn yn trefnu cwrs am ddim i drigolion sydd yn dymuno defnyddio’r camera. Os hoffech ddod i’r cwrs yna gofynnir ichi gysylltu â’r bont drwy’r rhifau cysylltu ar y dudalen hysbysebion er mwyn inni gael rhyw syniad o niferoedd.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.