statcounter

       

Ebrill 2006

Trwydded Adeiladau newydd i’r Neuadd

Oherwydd y newidiadau yn Deddfau Trwyddedu bu rhaid gwneud cais newydd ar gyfer y Neuadd. Yn ôl y ddeddf Trwyddedau 2003 mae angen trwydded ar gyfer adloniant a reolwyd - fel dramâu, ffilmiau digwyddiadau chwaraeon o dan do, darparu adloniant cerddoriaeth dawnsio, lluniaeth hwyr, swper ac yn y blaen a darparu alcohol. Rhaid cael trwydded ar gyfer pob digwyddiad a gynhelir yn y Neuadd o gyngherddau plant i ffeiriau eglwys hyd yn oed os nad oes alcohol yn cael ei ddarparu. Nid ddisgwylir y bydd y Neuadd yn cael ei defnyddio ar gyfer llawer mwy o ddigwyddiadau nag a gynhelir yma ar hyn o bryd (tua 12 noson y flwyddyn) ond rhaid inni roi’r drwydded mewn geiriau hyblyg er mwyn caniatàu digwyddiadau fel Carolau o gwmpas y Goeden Nadolig, Carnifal Carrog neu bartïon preifat. O dan ofynion y Ddeddf, rhaid i ddaliwr trwydded bersonol fod yn oruchwyliwr a enwyd ar gyfer darparu alcohol. Ein diolch i Sarah Kenrick am gytuno i wneud y gwaith.

Mae’r cais hwn wedi golygu llawer o waith caled a llawer o amser i’r Cadeirydd ac i Ysgrifennydd y Neuadd gan greu 8 amlen a phob un yn cynnwys 30 tudalen.

 


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.