statcounter

       

Mai 2006

GEFEILLIO / PLOUYÉ

Mae’r penwythnos gefeillio’n cychwyn gydag ymwelwyr o Plouyé yn hwyr nos Iau Mai 25.

Ar y dydd Gwener byddant yn mynd am daith dros fynydd y Berwyn gan gael cinio yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog.

Bydd cyngerdd am 3.00 p.m. yn y Neuadd ac estynnir gwahoddiad i bawb. Bydd adloniant gan ddisgyblion Ysgol Carrog

derbyniad swyddogol.

Dydd Sadwrn bydd yr ymwelwyr yn mynd i Langollen am daith ar y gamlas (dylai unrhyw un sydd am ymuno fod yn y lanfa am 11.30 a.m.). Ar ôl dychwelyd byddant yn ymuno yn yr orymdaith o Orsaf Carrog am 3.30 p.m. Bydd un o’r ymwelwyr yn agor y Carnifal.

Ar nos Sadwrn bydd rhostio mochyn a disco yn y Neuadd. Bydd yr ymwelwyr yn ymadael fore dydd Sul.

Bydd y Grwp Gefeillio’n cynnal Stondin Tombola yn y Carnifal a bydd raffl yn y Rhostio Mochyn. Byddant yn gyfrifol am y salad. Os gallwch fod o gymorth mewn unrhyw ffordd ymarferol, rhoi gwobr neu wneud salad yna gofynnir ichi gysylltu â Bronwen neu unrhyw aelod arall o’r Pwyllgor gefeillio/Carnifal.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.