statcounter

       

Mai 2006

PEN-BLWYDD AGOR Y RHEILFFORDD STEM

Llangollen Steam Railway cake

Dechreuwyd adnewyddu’r lein o Langollen yn 1975 pan gymerodd The Flint & Deeside Preservation Society, - i’w alw’n ddiweddarach yn Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen - yr hen orsaf adfeiliedig ac ychydig o lathenni o’r trac. Y cynllun oedd cyrraedd Corwen yn y diwedd.

Ymhen ugain mlynedd fe ddechreuodd y trenau redeg unwaith eto i Orsaf Carrog a bu agoriad mawreddog ar 2 of Mai 1996. Yn ystod y cyfnod hwn fe osodwyd wyth milltir o’r trac ac adnewyddwyd gorsafoedd Glyndyfrdwy a Charrog.

Ar 2 o Fai 2006 dathlwyd degfed pen-blwydd yr agoriad gyda thaith trên o Langollen gan wahodd gwesteion i Garrog i fwynhau llymaid o Champagne a darn o deisen a addurnwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur gan aelod yr ymddiriedolaeth. Erbyn hyn Carrog yw’r lleoliad ar gyfer y darn olaf i Gorwen. Llwyddwyd i wneud hyn i gyd drwy frwdfrydedd ac ymdrechion medrus gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.