statcounter

       

Mai 2006

YSGOL CARROG

Roedd yr holl blant wedi mwynhau diwrnod yng Ngholeg Llysfasi yn ddiweddar. Yn ystod y diwrnod gwelsant gneifio defaid, trin cŵn a phlannu coed a daeth myfyrwyr cyfeillgar i ddweud wrthynt am y cyrsiau sydd yn y Coleg.

Bu Amber a Holly yn cymryd rhan yn y diwrnod cyfoethogi mathemateg yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen yn ddiweddar gyda disgyblion eraill yr ardal.

Mae band yr ysgol a’r grŵp recorders wrthi’n ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Rhuthun. Mae’r rhagbrawf cyntaf am 7.45 a.m., sy’n golygu bydd angen cychwyn yn fuan er mwyn twymo’r offerynnau.

Mae Alice, Amber, Cody, Chloe, Sioned ac Oliver wrthi’n brysur yn ymarfer dawns y glocsen a fydd yn rhan o’r seremoni yn yr Eisteddfod dydd Mercher.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.