statcounter

       

Mehefin 2006


GOLYGYDDOL

Rydym wedi penderfynu, yn arbrofol, i gynnal cyfarfod golygyddion Mis Gorffennaf yng Nghyntedd y Neuadd ar ddydd Mercher 21 Mehefin am 7.00 p.m. er mwyn i aelodau’r gymuned gael dod â’u syniadau, erthyglau neu am sgwrs. Os bydd digon o ymateb yna gallwn wneud hyn yn fwy rheolaidd. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn trefnu cyrsiau hyfforddi ar gyfer y camera a’r cyfrifiadur ac wedyn bydd y ddau ar gael at ddefnydd y gymuned.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.