statcounter

       

Mehefin 2006


PONT CARROG

Rydym yn siŵr bydd llawer ohonoch wedi sylwi bod y pwysau uchaf sydd i fod ar y bond wedi codi i 18 tunnell fetrig. A hwyrach eich bod wedi sylwi hefyd bod yna arwyddion mawr yn Groes Faen a Parc sy’n rhybuddio gyrwyr bod y bont yn anaddas i gerbydau hir. Gobeithio bydd hyn yn rhwystro mwy o ddifrod ac o anhwylustod.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.