statcounter

       

Mehefin 2006


YMDDIHEURIADAU CRWYDROL

Roedd ychydig o gamgymeriadau yn y gosod y mis diwethaf:

-Yn y golofn Er Cof i Len Weston llwyddais i alw Joyce yn Marjorie. Peth rhyfedd am nad wyf yn adnabod unrhyw Farjorie ac wedi adnabod Joyce ers blynyddoedd. Oherwydd hyn bu rhaid i fy ngwraig newid y 350 o gopiau drwy ysgrifennu arnynt. Pan ddywedodd rhywun nad oedd hi wedi newid yr ochr Gymraeg fe awgrymodd hi y gallant hwy ei wneud ei hunain.

Wel, dyna beth ddywedodd hi’n gryno.

-Rhywle rhwng y teipio a gosod colofn Gareth Welis a Berfa fe gollais i Dan ‘The Grouse’ yn niolchiadau Gareth am help. Ymddiheuriadau Dan. Roedd hyn yn beth rhyfedd am fy mod yn cofio teipio’r rhan hon.

-Wedyn ar ben hyn i gyd fe newidiais y trefniadau am yr Efeillio yn y rhan Dyddiadur, ond nid yn yr erthygl, gan olygu bod rhaid i’r wraig druan osod 350 o ychwanegiadau.

Wna i ddim dweud beth ddywedodd hi.

Ond efallai bod hwn yn bla. Mewn ebost oddi wrth ein pentref gefeillio - Plouyé - roedd cyfeiriad at un o’n hymwelwyr a’i galw’n Virginie - er mai Valerie oedd ei henw.

Hoffwn fwrw’r bai ar y cyfrifiadur, ac yn ôl y gerdd gan Margaret Roark, efallai y gallaf wneud !

Eye halve a spelling checker
It came with my pea sea
It plainly marques for my revue
Miss steaks eye kin knot sea.

Eye strike a key and type a word
And weight four it to say
Weather eye am wrong oar write
It shows me strait a weigh.

As soon as a mist ache is maid
It nose bee fore two long
And eye can put the error rite
It’s rare lea ever wrong.

Eye have run this poem threw it
Eye am shore your pleased two no
It’s letter perfect awl the weigh
My checker tolled me sew.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.