statcounter

       

Mehefin 2006

Y FRENHINES CLOE, FY NIWRNOD I

Y Frenhines Cloe

Roeddwn yn gyffrous iawn ar ddiwrnod y carnifal. Yn y bore es i gael gwneud fy ngwallt gan Barber Ann. Pan wisgais fy ffrog a fy esgidiau arbennig. Dywedodd mam fy mod yn edrych yn lyfli.

Yng Ngorsaf Carrog roedd yna gerbyd a phedwar o geffylau’n disgwyl amdanaf a fy ngweision. Dringasom i gyd i mewn ac roeddwn yn nerfus am yr araith roedd rhaid imi ei gwneud.

Mwynheais y daith drwy’r pentref ac i’r ysgol gan godi llaw ar bawb wrth fynd heibio. Roeddwn yn nerfus ac yn gyffrous wrth gerdded i lawr y neuadd i’r llwyfan. Rhoddodd Valeri o Plouyé y goron ar fy mhen ac roeddwn yn teimlo fel Y Frenhines Cloe!! Roedd y Frenhines Ffion o Gorwen a’r holl weision yn edrych yn hardd yn eu gwisgoedd. Diolch i bawb a drefnodd y carnifal. Cefais ddiwrnod i’r brenin a mwynhau’r Rhostio Mochyn a Disgo gwych gyda’r hwyr. Roedd hwn yn ddiwrnod arbennig iawn imi ac un fyddaf yn ei gofio am byth. Thank you very much.

Queen Chloe


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.