statcounter

       

Mehefin 2006


YSGOL CARROG

Llawer o ddiolch am y talebau Sainsbury a Tesco rydym wrthi’n eu cyfrif ar hyn o bryd.

Treuliodd Eleanor a Sioned y diwrnod yn y Faenol Fawr, Bodelwyddan, yn rhinwedd eu swydd yn Swyddogion Diogelwch Ffordd yr ysgol.

Cafodd y grwp recorder, y band a’r dawnswyr y glocsen amser da yn yr Eisteddfod yn Rhuthun. Rydym yn falch i weld un o’n cyd-ddisgyblion, Bryony Keyse, yn chwarae’r piano ar y llwyfan yn yr Eisteddfod a byddwn yn anfon ein llongyfarchiadau ati.

Ysgol Carrog

© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.