statcounter

       

Medi 2006

GOLYGYDDOL

Mis tawel yw mis Awst. Ond nid felly’r colledion i’n cymuned, gwaetha’r modd, fel y gwelwch yn y golofn goffa isod. Bydd atgofion tyner gan lawer yn ein cymuned am y rhai a enwir, ac rydym wastad yn barod i gyhoeddi atgofion llawnach os oes ar unrhyw rai eisiau rhannu’r atgofion gyda ni.

Ond ni fu’n fis tawel am dwristiaeth yn y Pentref, gyda niferoedd mawr o ymwelwyr yn dod am y dydd, yn mwynhau gwersylla a charafanio a cherdded yn ein cefn gwlad hardd. Mae llawer o’r ymwelwyr yn gosod lluniau Carrog ar wefan, gallwch eu gweld ar www.flickr.com (chwiliwch am ‘Carrog’).


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.