statcounter

       

Medi 2006

JOE CULSHAW I YMUNO å SGWAD PÊL DROED IEUENCTID CYMRU?

Mae Joe Culshaw yn dal i symud i’r cyfeiriad iawn, neu’n dal i gicio i’r cyfeiriad iawn, yn hytrach. Yn ogystal â bod yn gapten ei Academi a Sir, derbyniodd wahoddiad oddi wrth Gymdeithas Pêl Droed Cymru i ymuno â Sgwad Rhanbarthol Ieuenctid Cymru. Pob lwc iddo.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.