statcounter

       

Medi 2006

CWRS FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Gwahoddir aelodau’r Gymuned i ymuno mewn cyrsiau am ddim a gynhelir gan Alun Roberts, AJAR Photographics, a’u talu amdanynt gan Grant Y Bont o’r Gwobr i Gymru Gyfan. Y cyntaf i’r felin ... a deuddeg yw’r nifer mwyaf o leoedd sydd ar gael, felly RHAID ichi roi gwybod inni os ydych chi am ddod. Mae pob sesiwn yn para am 3 awr ac yn dechrau am 10.00 a.m. yn y Neuadd.

Dyma fydd trefn y cyrsiau:

Dydd Sadwrn      Medi  9 - Gwers 1 - Sgiliau Sylfaenol y Camera
Dydd Sadwrn     Medi 16 - Gwers 2 - Tynnu lluniau
Dydd Sadwrn  Hydref 14 - Gwers 3 - Nodweddion camera SLR
Dydd Sadwrn  Hydref 21 - Gwers 4 - Nodweddion uwch y camera SLR


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.