statcounter

       

Medi 2006

LLONGYFARCHIADAU

I Sarah Grouse am gwblhau deg mlynedd o wasanaeth yn dafarnwr. Rydym yn sicr fod yr holl gymuned yn dymuno diolch iddi am gadw Tafarn y Pentref pan fo cymunedau eraill yn colli eu tafarnau. Diolch hefyd am y parti 10 fed pen-blwydd y bu hi mor garedig â’i gynnal.

I’r holl fyfyrwyr TGAU a Lefel A, gyda dymuniadau gorau am y dyfodol.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.