statcounter

       

Hydref 2006

GOLYGYDDOL

TAIR OED.

Rydym yn dair blwydd oed ond rydyn ni’n dal yn hwyr. Pob mis rydym yn meddwl fod popeth yn barod ar gyfer argraffu ar y cyntaf o’r mis ond wedyn mae nifer o bethau yn codi i achosi i’r cyhoeddi fod yn hwyr ac unwaith eto dyma ni’n cyrraedd ar ganol y mis. Un o’r problemau yw fod erthyglau yn cyrraedd y funud olaf neu ddim o gwbl ac felly rydym yn dal yn ôl rhag anfon at yr argraffwyr. Gawn ni yn garedig ofyn i’r holl gyfranwyr geisio sicrhau ein bod yn derbyn yr erthyglau mewn da bryd a hynny yn ddiffael erbyn yr 20fed o bob mis.

Mae tair blynedd yn gyfnod sylweddol i bapur cymunedol sy’n cael ei gynhyrchu gan wirfoddolwyr ond rydym yn gwbl ddibynnol ar gyfraniadau unigolion, erthyglau, lluniau ac eitemau ar gyfer y dyddiadur. Gofynnodd nifer o bobl ynglyn â’r symbol doniol oedd ar dop y rhifyn diwethaf. Wel dyma logo y cynllun ‘Gwobrau i Gymru Gyfan’. Y mudiad yma roddodd y nawdd i ni ar gyfer y camera, cyfrifiadur, meddalwedd a’r argraffydd ar gyfer y cyrsiau hyfforddi.

Bydd ‘Bash y Bont’ yn cymryd lle unwaith eto ar Hydref 21ain ac fe hoffem atgoffa pawb na ellir defnyddio arian y nawdd i dalu am gynnal “Y Bont” felly mae gwir angen eich cefnogaeth. Bydd cyflwyniad ffurfiol o siec y nawdd yn ystod Y Bash eleni. Fel cofnod o’r dyddiau cynnar hynny rydym wedi adgynhyrchu copi o’r rhifyn cyntaf hanesyddol hwnnw.

Fe gawn ddathlu dychweliad ‘Bwtias a Berfa’ y mis nesaf ac rydym wedi cael addewid o lond trol o hanesion.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.