statcounter

       

Hydref 2006

GLYNDWR TERRACE

Mae’n braf gweld fod to y tß pen erbyn hyn wedi cael ei ail doi a’r waliau wedi eu paentio. Gallwn gymryd yn ganiataol felly fod y bygythiad o ddymchwel ty, a fyddai yn ardderchog ar gyfer cartref cyntaf, wedi cael ei anghofio. Fodd bynnag mae tomen o arwyddion ‘Ar Werth’ wedi ymddangos o gwmpas y pentref gan gynnwys y cyfle ar gyfer adeiladu tß newydd!


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.