statcounter

       

Hydref 2006

COFEB RHYFEL CARROG

Derbyniodd Bwyllgor y Neuadd Bentref lythyr gan Gyngor Bro Corwen yn trafod adleoli y gofeb o’r man presenol sydd ar dir preifat i safle cyfagos i’r neuadd bentref.

Bydd trafodaeth ynglyn â hyn ar agenda Pwyllgor y Neuadd Dydd Llun Tachwedd y 6ed am 7.30. Gofynnir i unrhyw aelod o’r gymuned sydd a sylwadau ynglyn â’r bwriad yma i ddod i’r cyfarfod.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.