statcounter

       

Hydref 2006

CWRS PHOTOGRAFFIAETH

Mae rhan cyntaf y cwrs bellach wedi ei gwblhau ac mae pawb sydd wedi ei ddilyn wedi mwynhau yn fawr ac yn llawn edmygedd o’r hyfforddwr.

Bydd yr ail ran yn cychwyn Dydd Sadwrn Hydref 21 am 10.00 o’r gloch ac mae cyfle i chi ymuno os y dymunwch. Gawn ni atgoffa pawb unwaith eto oherwydd gwerth y camera mae’n rhaid i bawb sydd yn dymuno ei ddefnyddio fod wedi derbyn yr hyfforddiant hwn.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.