statcounter

       

Hydref 2006

THOMAS HUTTON - Y PARCHEDIG

Hwyrach y cofiwch i ni derbyn llythyr sawl mis yn ôl bellach yn holi ynglyn â’r gofeb i Thomas Hutton sydd wedi ei gosod yn y wal ar y ffordd gefn i Gorwen. Doeddem ni ddim yn ymwybodol ar y pryd bod bedd Thomas Hutton, a fu farw mewn lluwch eira, tra’n ceisio cerdded i Gorwen i gael cymorth meddygol i’w fab, wedi ei lleoli yn Llansanffraid. Mae geiriad a gwneuthuriad y garreg yn union yr un fath yn y ddau leoliad.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.