statcounter

       

Hydref 2006

BASH “Y BONT”

Bydd y Bash yn cael ei gynnal Nos Sadwrn Hydref 21 am 8.00 o’r gloch yn y Neuadd. Eleni fe fydd y band lleol RUBYSPROMISE sydd yn tyfu mewn poblogrwydd yn dilyn rhyddhau un albwm ac maent ar fin recordio albwm arall. Gallwch eu gweld a’u clywed ar eu gwefan www.rubyspromise.com. Bydd tocynnau yn £5 yn cynnwys swper. Bydd y bar ar agor ac fe fydd cyflwyniad swyddogol o’r siec nawdd gan Gwobrau i Gymru gyfan. Gwnewch eich gorau i fod yn bresenol gan mai’r arian yma ynghyd â hysbysebion sydd ond yn cadw pileri’r ‘Bont’ uwchben y dwr.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.