statcounter

       

Hydref 2006

YSGOL CARROG

Croeso cynnes i Lowri, Eleri a Rhian sydd wedi dod atom y tymor hwn o ysgol Pentrecelyn.

Mae plant y Feithrinfa Cara, Jacob, Thomas, Caolan, Amber, Rhian Haf a Morgan i gyd yn mwynhau eu cyfnodau boreol yn yr ysgol.

Enillodd yr ysgol gystadleuaeth gelf ym Mhafiliwn Llangollen am y bedwaredd tro gyda Poppy, Barra, Sioned ac Alice yn ennill gwobrau unigol. Fe ddefnyddir y wobr o £100, a gafodd ei chyflwyno gan Westy’r Wild Phesant, Llangollen ar gyfer cyfraniad yr ysgol orau, i brynu adnoddau celf i’r ysgol. Fe fydd yr holl waith Celf Awstraliaidd a gynhyrchodd y plant yn cael ei arddangos yn Neuadd Carrog Dydd Mawrth Hydref 17 am 3.30 p.m.

Mwynhaodd holl ddisgyblion Cam Allweddol 2 eu taith i Wyl Gerdd Llanelwy i wrando ar ddatganiad Evelyn Glennie. Roedd yn chwarae pob math o offer taro o ddrwm i ffôn ddŵr


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.