statcounter

       

Hydref 2006

RHAI DIARHEBION CYMRAEG

Unwaith yn ddyn, dwywaith yn blentyn
     Once a man, twice a child

Haws twyllo maban na gwrachan
     A boy is easier cheated than a witch

Cadw ci a chyfarth ei hun
     Keep a dog and bark yourself

Gwyn ei fyd
     Blessed his world (in his element)


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.