statcounter

       

2006 October

SOME WELSH PROVERBS AND SAYINGS

Unwaith yn ddyn, dwywiaith yn blentyn.
           One time a man, two times a child.

Haws twyllo maban na gwrachan.
          A boy is easier cheated than an old lady.

Cadw Ci a Chyfarth ei Hun.
           Keep a dog and bark yourself

Gwyn ei Fyd.
           White his world (Very lucky)


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.