statcounter

       

Hydref 2006

DYDDIADUR

Hydref 10 Dydd Mawrth - Beetle Drive am 6.30 yn Ysgol Carrog

Hydref 13 Gwener Cynger Côr Merched Edeyrnion yn Llansanffraid. Tocynnau £4

Hydref 16 Dydd Llun - Gwasanaeth Diolch garwch Ysgol Carrog yng Nghapel Seion.

Hydref 17 Dydd Mawrth Arddangosfa Gelf Ysgol Carrog yn y Neuadd am 3.30 p.m. Mynediad £1

Hydref 18 - Gwasanaeth Diolchgarwch am 2.15 yn yr Eglwys

Hydref 21 Dydd Sadwrn - Cwrs Photograffiaeth yn y Neuadd am 10.00 o’r gloch

Hydref 21 Dydd Sadwrn - 8.00 ‘Bash y Bont’ Tocyn £5 yn cynnwys adloniant , swper a bar hwyr

Hydref 23 Dydd Llun - Noson ‘Body Shop’ yn y Neuadd am 7.30.

Hydref 26 Yr ysgol yn cau dros hanner tymor. Yn ail agor Tachwedd y 6ed.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.