statcounter

       

Hydref 2006

YN CAEL EICH TRETH CYNGOR YN DDRUD?

Wel, dydy llawer o bobl Cymru ddim, achos dydyn nhew ddim yn talu! Yn Nghymu mae 30,459,000 o drethi 2004/2005 heb eu casglu a 29,523,000 ar gyfer 2005/2006. Yn Sir Ddinbych mae’r symiau yn £824,000 ar gyfer 2004/05 a £776,000 ar gyfer 2005/06. Mae’n ymddangos fod Sir Ddinbych yn llawer gwell na nifer o siroedd eraill wrth sicrhau eu bod yn derbyn y taliadau. Gellir gweld y ffigyrau ar gyfer y cyfan o Gymru ar y wefan: http://www.gmb.org.uk/templates/PressItems.asp?NodeID=94546 Ymddiheurwn am y cyfeiriad hir. Wedi cyrraedd y safle fe gewch y dewis i sgrolio i lawr ac yna dewis yr opsiwn ‘cliciwch yma i weld manylion perthnasol i Gymru’.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.