statcounter

       

Tachwedd 2006

BONT BASH

Yn anffodus, ni ddaeth llawer o bobl i’r Bash eleni a bu’r digwyddiad ar ei golled. Ond fe gyfrannodd nifer o bobl roddion, gan achub y dydd. Llawer o ddiolch i’r rhai a ddaeth i’n cefnogi ac i’r rhai a gyfrannodd.

Fel y dywedwyd yn aml iawn, mae ein hincwm yn ddibynnol ar ein noddwyr naill ai drwy hysbysebu neu’n uniongyrchol o’r Bash. Mae’r diffyg arian o’r Bash a’r lleihad yn y nifer o fusnesau yn y pentref yn golygu y bydd diffyg ariannol am y flwyddyn sy’n dod. Byddwn yn dal i gyhoeddi nes bydd yr arian yn dod i ben.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.