statcounter

       

Tachwedd 2006

PEN-BLWYDD HAPUS I MR IDWAL PRITCHARD, Maes Y Llan.

Ar ddod yn 90 oed ar 8fed Tachwedd. Bydd nifer o drigolion Carrog sydd yn eu tri a phedwar degau’n cofio Mr Pritchard yn Brifathro yn Ysgol Carrog. Chwaraeodd ran allweddol o ran cael y Neuadd Bentref gyntaf a bu’n drysorydd yn ddiweddarach.

Diolch am y profiad o dynnu llun ar brynhawn Mawrth a’r sesiwn byrstio balwn adeg Nadolig! Hyderwn y cewch ddiwrnod hapus a nifer fawr eto yn y dyfodol. Oddi wrth drigolion Carrog sy’n 30 a 40.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.