statcounter

       

Tachwedd 2006

YSGOL CARROG

Dewiswyd aelodau Cyngor Ysgol Carrog i wneud cyflwyniad yng Nghynhadledd y Bobl Ifanc yn Nhŷ’r Oriel, Llanelwy. Rhoddodd yr aelodau wybodaeth i’r gynulleidfa o 150 am eu cyfarfodydd a’u penderfyniadau ynghyd a ffotograffau o’r digwyddiad a phrojectau cyngor yr ysgol.

Bu’r disgyblion yn cymryd rhan yn y Capel ac yn y Gwasanaethau Diolchgarwch. Canmolodd y cynulleidfaoedd hwy yn y ddau wasanaeth. Casglwyd £32 at Nyrsys Macmillan yng ngwasanaeth y Capel, gan godi cyfanswm o £132 at elusennau y tymor hwn.

Cynhaliwyd arddangosfa gelf ar y thema Awstralia yn y Neuadd. Roedd y gwaith a gafodd ei arddangos yn enillydd y gystadleuaeth Pafiliwn Llangollen. Derbyniodd 27 o blant fedalau a thystysgrifau oddi wrth y llyfrgellydd lleol am iddynt gymryd rhan yn rhaglen ddarllen yr haf.

Aeth y plant ifanc i gyfarfod a’r awdur Malachy Doyle yn Llyfrgell Corwen a mynychu Jambori yn Neuadd y Dref, Llangollen.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.